Авторство

 

 

При желание за цитиране на статиите, желая да бъда уведомена предварително. Нужно е при цитата да бъде споменат източника – т.е. моето име и адреса на сайта.

Относно всички описани идеи, методи и похвати:

….Скоро присъствах на беседа, на която беше представена следната ситуация.
Срещат се Иван и Надя. Иван дава единствената си ябълка на Надя. Тя си тръгва с една ябълка, а Иван- с празни ръце. Срещат се отново. Иван споделя единствената си идея. Надя също споделя единствената си идея. Двамата си тръгват с по две идеи в главите .

Ако за някого моята гледна точка, съвпада с неговата истина, то нека я ползва свободно, в името на по-здравите междухорски отношения.


За допълнителни въпроси – свържете се с мен!
Благодаря!