април 2016

,

Много баби – хилаво бебе. Строг патриархат – заекващо дете. Строг матриархат – комплексирано дете. Непоследователна майка – хиперактивно дете. Непоследователен татко – глезено дете. ..Какви сме ние и защо децата ни са такива каквито са?

,

Ще се опитам да събера всичките си мисли относно превенцията на логопедичните нарушения в хронологичен ред. В годините се убедих, че езиковите нарушения имат пряка връзка с живота, който детето води, с начина, по който най-близките общуват с него, а и с начина, по който детето общува със света.  В някоя следваща и вероятно доста […]