юли 2019

За правилното психическо развитие, детето има нужда от общуване в диалог! Щом разпознаете първите думи на детето (които може да са просто измучаване или само един звук от цялата дума) задавайте му въпроси, чийто отговор е тази дума. Създайте диалог, в който детето е самостоятелен участник! П.с. В диалогичната форма на общуване участват само “аз” […]