,

Ще се опитам да събера всичките си мисли относно превенцията на логопедичните нарушения в хронологичен ред. В годините се убедих, че езиковите нарушения имат пряка връзка с живота, който детето води, с начина, по който най-близките общуват с него, а и с начина, по който детето общува със света.  В някоя следваща и вероятно доста […]