Личностна консултация

 

Аз не съм психотерапевт.

Аз не съм психоаналитик.

Аз не съм семеен консултант.

Аз не съм коуч.

Аз давам друга гледна точка към вашия личен проблем.

Аз давам отправна точка за действие.

Аз давам различни методи и подходи за действие.

Аз съм подкрепа.

но..

Аз само наблюдавам  и аплодирам вашия начин за влизане в личната ви сила и вашия начин за промяна!

Това е моята дарба, която съм развила в собствената си промяна, в посетени курсове и обучения, в ежедневната си практика.

Искам да предам на вас знанията си, така че да не търсите повече външна помощ, а да разчитате на собствените си сили!

Запазване на час